Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 12 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008 wordt de heer Johan Lust, Staatsraad, gemachtigd om voor de duur van vier jaar het mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Federale Beroepscommi Dit besl

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000661
pub.
12/08/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 31/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008003333 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten wordt de heer Johan Lust, Staatsraad, gemachtigd om voor de duur van vier jaar het mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie en van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en uit te oefenen.

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop de heer Johan Lust, Staatsraad, in dit mandaat wordt benoemd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^