Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 18 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 25 november 2008 wordt machtiging, om de mMinister van Justitie te vertegenwoordigen voor a) Mevr. L

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009989
pub.
18/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 25 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen voor de goederenbehandeling voor rekening van derden die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het verv type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008013554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008014348 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 48.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg sluiten wordt machtiging, om de mMinister van Justitie te vertegenwoordigen voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, verleend aan : a) Mevr.Leen Vanhollemeersch, administratief deskundige, in vervanging van de heer Peter De Bruycker; b) Mevr.Mara Floreancig, administratief deskundige, in vervanging van Mevr. Laura Hautfenne; c) De heer Geert Slootmans, attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^