Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2008, dat in werking treedt op 1 september 2008 : wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermeld - Paritair

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013298
pub.
09/09/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008024335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 19/08/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, dat in werking treedt op 1 september 2008 : wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritaire comités gegeven aan Mevr. Marianne Louette, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen : - Paritair Comité voor de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector; wordt Mevr. Valérie Goens, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^