Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 18 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vervoer te land Ongeregeld vervoer . - Machtiging Bij ministerieel besluit van 6 juni 2007 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoeronderneming, machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren (...) Voor de raadpleging v

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014023
pub.
18/02/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Vervoer te land Ongeregeld vervoer (autocardiensten). - Machtiging Bij ministerieel besluit van 6 juni 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202131 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007002128 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot bepaling van de verslagmodellen in toepassing van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel en tot wijzigi type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007003340 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003314 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de fiscaal bemiddelaars type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007011317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de kinderfiets « Baby bike 14 Olanda » met als EAN-code 8024514006244 type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de klokpuzzel « fou d'bois » met als referte 2952 en met 3120372952008 als EAN-code sluiten wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoeronderneming, machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren voor een periode van vijf jaar.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^