Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 22 september 2008

Veiligheid van gevaarlijke goederen en Beveiliging Krachtens artikel 5 van het ministerieel besluit van 4 juli 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 over de FOD Mob

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014289
pub.
22/09/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Veiligheid van gevaarlijke goederen en Beveiliging Krachtens artikel 5 van het ministerieel besluit van 4 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2003 pub. 18/07/2003 numac 2003014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 over de weg vervoeren sluiten betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 over de weg vervoeren, moeten de aanvragen tot erkenning als examencentrum om de examencommissie bij te staan voor de materiële organisatie van de testen uiterlijk op 17 oktober 2008 schriftelijk ingediend worden op volgend adres : FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Vervoer te Land, Binnenvaart en Intermodaliteit, Veiligheid van gevaarlijke goederen en Beveiliging, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, Lokaal 6B28, 1210 Brussel.

De erkenningsvoorwaarden en het lastenboek kunnen worden verkregen op het hierboven vermeld adres.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^