Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 januari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 november 2007 wordt de BV CHR. Vermeer Transport vanaf 9 november 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 21 november 2007 wordt de « Bij ministeri

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200058
pub.
15/01/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/11/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007011531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontweikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van luxegoederen met bestemming de Democratische Volksrepubliek Korea, aan een vergunning onderworpen wordt sluiten wordt de BV CHR. Vermeer Transport vanaf 9 november 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007023506 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 21/11/2007 pub. 08/02/2008 numac 2007023558 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van de samenstelling van de Stagecommissie van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten wordt de « SPRL Envirotop » vanaf 21 november 2007 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007014356 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal sluiten wordt de door de NV Marine and Industrial Cleaning Services aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007203526 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200463 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200464 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 sluiten wordt de « SCRL R.APP.EL » vanaf 5 december 2007 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007203526 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200463 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200464 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 sluiten wordt de NV Mebrom vanaf 5 december 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003548 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangifte inzake douane en accijnzen en van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 tot wijziging van voormeld ministerieel besluit van 22 juli 1998 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003549 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2007 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 betreffende ongelode benzine type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200520 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200535 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 40 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200498 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 sluiten wordt de NV Pack2Pack Rumbeke vanaf 6 december 2007 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200502 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200509 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200512 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200503 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 30/05/2008 numac 2008027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van de modellen van het huishoudelijk reglement tot regeling van de werking van de raad van bestuur, van het comité voor de toewijzing van woningen en van het directiecomité van de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 27 april 2007 waarbij de « SPRL Transports Sonegiens » erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd.

Bij ministerieel besluit van 11 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200502 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200509 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200512 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200503 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 30/05/2008 numac 2008027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van de modellen van het huishoudelijk reglement tot regeling van de werking van de raad van bestuur, van het comité voor de toewijzing van woningen en van het directiecomité van de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten wordt de « SA Gefco Benelux » vanaf 11 december 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200502 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200509 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200512 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200503 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 30/05/2008 numac 2008027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van de modellen van het huishoudelijk reglement tot regeling van de werking van de raad van bestuur, van het comité voor de toewijzing van woningen en van het directiecomité van de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten wordt de « SA S.C.T.R. » vanaf 11 december 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200502 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200509 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008200512 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 28/02/2008 numac 2008200503 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/12/2007 pub. 30/05/2008 numac 2008027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van de modellen van het huishoudelijk reglement tot regeling van de werking van de raad van bestuur, van het comité voor de toewijzing van woningen en van het directiecomité van de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 17 oktober 2007 waarbij de « SA Magasins généraux d'Epinal » erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^