Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 21 september 2007 wordt de heer Marcel Lejoly, arrondissementscommissaris, vanaf 1 maart 2008 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 4 december 2007 wordt de heer Hugues de Suray vanaf 1 mei Bij ministeriee

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008202486
pub.
14/07/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Personeel Bij ministerieel besluit van 21 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten wordt de heer Marcel Lejoly, arrondissementscommissaris, vanaf 1 maart 2008 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/2007 pub. 14/12/2007 numac 2007023544 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning als weefselbank type ministerieel besluit prom. 04/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200462 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 02 van de organisatieafdelingen 30 en 16 en de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 30 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het b sluiten wordt de heer Hugues de Suray vanaf 1 mei 2008 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 18 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007021152 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 18/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007011588 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties type ministerieel besluit prom. 18/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007023587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de heer Eric van de Graaf, directeur, vanaf 1 mei 2008 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 12/03/2008 numac 2008003065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2008-2011, de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200907 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwpr type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201486 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201371 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de "Eau Noire" dat stroomt door bossen onder bosregeling sluiten wordt de heer Vincent Frank, eerste attaché, vanaf 1 juli 2008 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 23 april 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2008 pub. 23/05/2008 numac 2008022261 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitter en van leden van het Bureau van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeri type ministerieel besluit prom. 23/04/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008033098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het verlenen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid sluiten dat uitwerking heeft op 1 april 2007, wordt de heer Emmanuel Delhaye in vast verband benoemd tot de graad van attaché.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 03/06/2008 numac 2008003205 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 15/09/2008 numac 2008203222 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt Mevr. Martine Gallez, eerste attaché, vanaf 1 oktober 2008 in ruste gesteld.

Bij ministeriële besluiten van 6 juni 2008 die uitwerking hebben op 1 mei 2007, worden Mevr. Caroline Jadot en Mevr. Stéphanie Vancaeyzeele alsook de heren Cédric Dresse en Benjamin Patiny in vast verband benoemd tot de graad van attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^