Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 september 2008

Energie Bij ministerieel besluit van 7 juli 2008, dat in werking treedt op 7 juli 2008, wordt de NV Selfmatic als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning (ref. IS1407(...) Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt op bladzijde 40442

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203377
pub.
23/09/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Energie Bij ministerieel besluit van 7 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008022414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie type ministerieel besluit prom. 07/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008202849 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van het huishoudelijk typereglement van de adviescomités van huurders en eigenaars bij de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten, dat in werking treedt op 7 juli 2008, wordt de NV Selfmatic (maatschappelijke zetel Groot-Bijgaardenstraat 302, 1601 Ruisbroek) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1407) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 7 juli 2008.

Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt op bladzijde 40442 van het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203553 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009635 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008203011 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aankoop door onteigening ten algemenen nutte van een gebouw gelegen Armentièresstraat 167C te 7782 Komen-Waasten sluiten, dat in werking treedt op 10 juli 2008, wordt de BVBA Placotech (maatschappelijke zetel rue Faischelle 1, 5640 Mettet) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS257) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 10 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203553 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009635 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008203011 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aankoop door onteigening ten algemenen nutte van een gebouw gelegen Armentièresstraat 167C te 7782 Komen-Waasten sluiten, dat in werking treedt op 10 juli 2008, wordt de BVBA C.R.C. (maatschappelijke zetel avenue Jassogne 9, 1410 Waterloo) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1387) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 10 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203553 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009635 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008203011 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aankoop door onteigening ten algemenen nutte van een gebouw gelegen Armentièresstraat 167C te 7782 Komen-Waasten sluiten, dat in werking treedt op 10 juli 2008, wordt de BVBA G 3 Tec (maatschappelijke zetel rue Charniat 75, te 6042 Lodelinsart) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1394) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 10 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203553 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009635 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008203011 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aankoop door onteigening ten algemenen nutte van een gebouw gelegen Armentièresstraat 167C te 7782 Komen-Waasten sluiten, dat in werking treedt op 10 juli 2008, wordt de BVBA Wouters Guy (maatschappelijke zetel rue de Liège 41, 4020 Jupille-sur-Meuse) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1400) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 10 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203553 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009635 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008203011 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aankoop door onteigening ten algemenen nutte van een gebouw gelegen Armentièresstraat 167C te 7782 Komen-Waasten sluiten, dat in werking treedt op 10 juli 2008, wordt de CBVA Aqua Pro Coat (maatschappelijke zetel rue du Cerf 2, 1310 Terhulpen) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1402) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 10 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203553 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009635 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008203011 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aankoop door onteigening ten algemenen nutte van een gebouw gelegen Armentièresstraat 167C te 7782 Komen-Waasten sluiten, dat in werking treedt op 10 juli 2008, wordt de BVBA Saniheating (maatschappelijke zetel rue de Sainte-Marie, TRQ 10, 6840 Neufchâteau) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1403) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 10 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 1990 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 maart 1990 tot uitvoering van sommige bepalingen betreffende het heffen van een bijzondere werkgeversbijdrage op het convent type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 27/03/2009 numac 2009022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invalidit type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008013076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques . type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.429.312 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten, dat in werking treedt op 22 juli 2008, wordt de BVBA Tendance Demortier PGC (maatschappelijke zetel rue Gallée 2, 1435 Corbais) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1389) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 22 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 1990 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 maart 1990 tot uitvoering van sommige bepalingen betreffende het heffen van een bijzondere werkgeversbijdrage op het convent type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 27/03/2009 numac 2009022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invalidit type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008013076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques . type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.429.312 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten, dat in werking treedt op 22 juli 2008, wordt de NV Kauffman Technic (maatschappelijke zetel rue des Spinettes 7, 4140 Sprimont) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1416) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 22 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 1990 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 maart 1990 tot uitvoering van sommige bepalingen betreffende het heffen van een bijzondere werkgeversbijdrage op het convent type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 27/03/2009 numac 2009022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invalidit type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008013076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques . type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.429.312 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten, dat in werking treedt op 22 juli 2008, wordt de heer Christophe Champagne, woonachtig rue de la Gare 117, 5190 Ham-sur-Sambre, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1414) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 22 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 1990 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 maart 1990 tot uitvoering van sommige bepalingen betreffende het heffen van een bijzondere werkgeversbijdrage op het convent type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 27/03/2009 numac 2009022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invalidit type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008013076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques . type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.429.312 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten, dat in werking treedt op 22 juli 2008, wordt de BVBA ML Chauffage (maatschappelijke zetel rue Van Obberghen 69, 1140 Evere) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1413) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 22 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 1990 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 maart 1990 tot uitvoering van sommige bepalingen betreffende het heffen van een bijzondere werkgeversbijdrage op het convent type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 27/03/2009 numac 2009022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invalidit type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008013076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques . type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.429.312 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten, dat in werking treedt op 22 juli 2008, wordt de heer Arnaud Mailleux, woonachtig rue du Culot 4, 1435 Hévillers, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1417) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 22 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 1990 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 maart 1990 tot uitvoering van sommige bepalingen betreffende het heffen van een bijzondere werkgeversbijdrage op het convent type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 27/03/2009 numac 2009022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invalidit type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008013076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques . type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.429.312 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn sluiten, dat in werking treedt op 22 juli 2008, wordt de vennootschap Rauschen Martin Installationen (RMI) K.G. (maatschappelijke zetel Maldingen 17A, 4791 Burg-Reuland) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1412) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 22 juli 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2008 dat in werking treedt op 1 augustus 2008 wordt de heer Dimitri Saporoschek, woonachtig rue des Bâtis 65, te 6141 Forchies-la-Marche, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1426) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 1 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, wordt de BVBA Schrooten (maatschappelijke zetel quai des Saulxures 16, 4180 Hamoir) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1425) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 1 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2008 dat in werking treedt op 1 augustus 2008 wordt de heer René Galvan, woonachtig rue du Blanc Bois 38, te 1360 Perwez, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1424) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 1 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008007141 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 2005 betreffende de uitbreiding en reorganisatie van de basisoverlegcomités voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 01/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009624 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige afdeling van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus C en D sluiten, dat in werking treedt op juli 2008, wordt de BVBA J.-P. Plomberie (maatschappelijke zetel rue de la Tasnière 74, 1332 Genval) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1423) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 1 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, wordt de NV Team Construct (maatschappelijke zetel Clemenceaulaan 7, 1070 Anderlecht) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1421) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 1 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008007141 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 2005 betreffende de uitbreiding en reorganisatie van de basisoverlegcomités voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 01/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009624 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige afdeling van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus C en D sluiten, dat in werking treedt op 1 juli 2008, wordt de BVBA Hubermont, Benoît (maatschappelijke zetel rue du Manchot 36, 6860 Mellier) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1420) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 1 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, wordt de BVBA Eric Poivre (maatschappelijke zetel rue Reine Astrid 8, 7120 Rouveroy) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1339) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 1 augustus 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^