Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 juli 2008 wordt de CVBA "Poly'Art" vanaf 17 juli 2008 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 1. "Rui Bij hetzelfde besluit word

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203492
pub.
06/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verord type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verordening van 17 maart 1999 tot uitvoering van artik type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008007168 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform en het ministerieel besluit van 31 januari 2007 betreffende de onderscheidingste type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203139 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen-Luingne type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o sluiten wordt de CVBA "Poly'Art" vanaf 17 juli 2008 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten". Bij hetzelfde besluit wordt de door de CVBA "Poly'Art" aangevraagde hernieuwing van erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest geweigerd voor de volgende categorieën projecten : 2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie". Bij ministerieel besluit van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verord type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verordening van 17 maart 1999 tot uitvoering van artik type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008007168 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform en het ministerieel besluit van 31 januari 2007 betreffende de onderscheidingste type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203139 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen-Luingne type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o sluiten wordt de NV "Hydro Cleaning International" vanaf 17 juli 2008 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt de NV "CSD Enviro Consult" vanaf 22 juli 2008 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de categorie projecten : 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten". Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt de NV "Bessemans" vanaf 22 juli 2008 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 30 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2008 pub. 11/09/2008 numac 2008203182 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 30/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008027117 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten. - Addendum sluiten wordt de BVBA "Hublet" vanaf 30 juli 2008 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 30 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2008 pub. 11/09/2008 numac 2008203182 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 30/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008027117 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten. - Addendum sluiten wordt de NV "Recymet" vanaf 30 juli 2008 voor vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 30 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2008 pub. 11/09/2008 numac 2008203182 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 30/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008027117 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten. - Addendum sluiten wordt, op eigen verzoek, de bij ministerieel besluit van 30 mei 2007 aan de NV "Hoyer België" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 30 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2008 pub. 11/09/2008 numac 2008203182 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 30/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008027117 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector en van het pompstation van de Douve te Komen-Waasten. - Addendum sluiten wordt de "SARL Dauvilliers Transports" vanaf 30 juli 2008 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002095 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit betreffende de gesteldheid van de gerechtsbrief type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008202845 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Samber en een deel van de Maas vanaf de sluis van Montignies-sur-Sambre tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol in Andenne type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing, in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig sluiten wordt de heer Freddy Ducoron vanaf 4 augustus 2008 voor twee jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002095 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit betreffende de gesteldheid van de gerechtsbrief type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008202845 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Samber en een deel van de Maas vanaf de sluis van Montignies-sur-Sambre tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol in Andenne type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing, in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig sluiten, dat in werking treedt op 4 augustus 2008, wordt het ministerieel besluit van 26 maart 2008 ingetrokken waarbij de door de NV "Adarev" aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 3 wordt geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002095 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit betreffende de gesteldheid van de gerechtsbrief type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008202845 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Samber en een deel van de Maas vanaf de sluis van Montignies-sur-Sambre tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol in Andenne type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing, in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig sluiten wordt de NV "Transports Hanneuse" vanaf 4 augustus 2008 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002085 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot instelling van een Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 05/08/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de opplooibare buggy Banimi 303, geproduceerd door de firma BAYTEX sluiten, dat in werking treedt op 5 augustus 2008, wordt de bij ministerieel besluit van 15 november 2004 aan de BVBA "De Neve-Dejaegere" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002085 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot instelling van een Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 05/08/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de opplooibare buggy Banimi 303, geproduceerd door de firma BAYTEX sluiten, dat in werking treedt op 5 augustus 2008, wordt de bij ministerieel besluit van 11 december 2007 aan de NV "S.C.T.R." verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008203591 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten, dat in werking treedt op 27 augustus 2008, wordt de bij ministerieel besluit van 26 april 2005 aan de NV "Espaclux" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^