Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 oktober 2008

Personeel Bij ministeriële besluiten van 3 juli 2008 worden de heren Bruno Rigo en Antoine Van Reybroeck op 1 mei 2007 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministeriële besluiten van 18 juli 2008 worden Mevr. Hélène Jacqmin en de hee Bij minist

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203617
pub.
15/10/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Personeel Bij ministeriële besluiten van 3 juli 2008 worden de heren Bruno Rigo en Antoine Van Reybroeck op 1 mei 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministeriële besluiten van 18 juli 2008 worden Mevr. Hélène Jacqmin en de heer Benoît Helas op 1 mei 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008036240 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte varkens type ministerieel besluit prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008013075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro sluiten wordt de heer Thomas Henaut op 1 mei 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008036240 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte varkens type ministerieel besluit prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008013075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro sluiten wordt Mevr. Christine Courtois op 16 mei 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministeriële besluiten van 25 juli 2008 worden de dames Catherine Dechèvre, Sylvie Derre, Anne Duplat en Mélissa Walka en de heren François Gadisseur en Jean-Luc Pevée op 1 juni 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministeriële besluiten van 29 juli 2008 wordt Mevr. Géraldine Chaineux en de heer Lambert Jannes op 1 mei 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi's type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008009790 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de verantwoordelijke leiders en hun vaste gemachtigden en van de afgevaardigden van de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008009791 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid betreffende het syndicaal statuut van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h sluiten wordt de heer Vivian Franck op 16 mei 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi's type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008009790 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de verantwoordelijke leiders en hun vaste gemachtigden en van de afgevaardigden van de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008009791 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid betreffende het syndicaal statuut van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h sluiten wordt Mevr. Florence Noirhomme op 1 juni 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi's type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008009790 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de verantwoordelijke leiders en hun vaste gemachtigden en van de afgevaardigden van de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008009791 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid betreffende het syndicaal statuut van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h sluiten wordt Mevr. Françoise Hermanns op 16 juni 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministeriële besluiten van 29 juli 2008 worden Mevr. Nathalie Absil en de heer Frédéric Hourlay op 1 juli 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi's type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008009790 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de verantwoordelijke leiders en hun vaste gemachtigden en van de afgevaardigden van de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008009791 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid betreffende het syndicaal statuut van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h sluiten wordt de heer Claude Martin (rang A6, loonschaal A6S) op 1 april 2008 bevorderd door verhoging in graad tot eerste attaché (rang A5, loonschaal A5S).

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi's type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008009790 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de verantwoordelijke leiders en hun vaste gemachtigden en van de afgevaardigden van de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008009791 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid betreffende het syndicaal statuut van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h sluiten wordt de heer Alain Wirtgen (rang A6, loonschaal A6) op 1 april 2008 bevorderd door verhoging in graad tot eerste attaché (rang A5, loonschaal A5).

Bij ministerieel besluit van 29 mei 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2008 pub. 04/06/2008 numac 2008002069 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals b type ministerieel besluit prom. 29/05/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008202286 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot uitvoering voor de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren sluiten wordt op 25 mei 2008 vrijwillig ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Lionel Descamps.

Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002092 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals b sluiten wordt de heer Angelo Rosa, inspecteur-generaal, op 1 februari 2009 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002092 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals b sluiten wordt de heer Marc Jamoulle op 1 juli 2008, wordt de heer Marc Jamoulle, eerste attaché, vroegtijdig in ruste gesteld om gezondheidsredenen. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen.

Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de uitvoering van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter be type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen waarvan het advies is vereist met het oog op het verkrijgen van steun bij rekrutering type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen waarvan het advies is vereist met het oog op het verkrijgen van preactiviteitssteun type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008018234 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008007185 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het aanwijzen van officieren belast met een onderzoek ingevolge een luchtvaartongeval type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Duitse vertaling sluiten wordt op 1 januari 2009 eervol ontslag uit haar functies van eerste attaché verleend aan Mevr.

Marguerite Bodson. Ze wordt ertoe gemachtigd de eretitel van haar graad te dragen.

Bij hetzelfde besluit wordt het ministerieel besluit van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201371 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de "Eau Noire" dat stroomt door bossen onder bosregeling sluiten ingetrokken, waarbij Mevr. Marguerite Bodson vanaf 1 juli 2008 wegens leeftijdsgrens in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter aanduiding van de jury en het secretariaat voor het examen ter beoordeling van de beroepsbekwaamheid voor de aanstelling van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels omtrent de wijze waarop de voor een toelating in de zin van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden vereiste gegevens op een elektr sluiten wordt Mevr. Isabelle Jumel op 1 mei 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministeriële besluiten van 3 september 2008 worden de heren Bruno Collard en Jean-Michel Supernant-Demacon op 6 juli 2007 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij besluit van de directeur-generaal van 16 september 2008 wordt Mevr. Véronique Lefèvre op 1 oktober 2008 tot de proeftijd toegelaten als attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^