Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 18 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Energie Bij ministerieel besluit van 15 april 2008, dat in werking treedt op 15 april 2008, wordt een beperkte vergunning voor elektriciteitslevering aan bepaalde afnemers toegekend aan de vennootschap Recybois SA Bij ministerieel besluit van 3 septem

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008204555
pub.
18/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Energie Bij ministerieel besluit van 15 april 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008031209 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van NOVELA CVBASO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2008 pub. 15/05/2008 numac 2008011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 15/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Multipen - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren sluiten, dat in werking treedt op 15 april 2008, wordt een beperkte vergunning voor elektriciteitslevering aan bepaalde afnemers toegekend aan de vennootschap Recybois SA (maatschappelijke zetel Ruette-Latour, 6760 Virton).

Bij ministerieel besluit van 3 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter aanduiding van de jury en het secretariaat voor het examen ter beoordeling van de beroepsbekwaamheid voor de aanstelling van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels omtrent de wijze waarop de voor een toelating in de zin van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden vereiste gegevens op een elektr sluiten, dat in werking treedt op 3 september 2008, wordt de vennootschap Hydrolec SPRL (maatschappelijke zetel J.F. Debeckerlaan 21A, 1200 Brussel (Evere) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1430) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 september 2008.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter aanduiding van de jury en het secretariaat voor het examen ter beoordeling van de beroepsbekwaamheid voor de aanstelling van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels omtrent de wijze waarop de voor een toelating in de zin van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden vereiste gegevens op een elektr sluiten, dat in werking treedt op 3 september 2008, wordt de vennootschap Powersky SPRL (maatschappelijke zetel rue Mathy, 10, 1380 Lasne) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1428) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 september 2008.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter aanduiding van de jury en het secretariaat voor het examen ter beoordeling van de beroepsbekwaamheid voor de aanstelling van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels omtrent de wijze waarop de voor een toelating in de zin van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden vereiste gegevens op een elektr sluiten, dat op 3 september 2008 in werking treedt, wordt de heer Nicolas Docquier, woonachtig rue de Bounon 1A, 5340 Haltinne, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1427) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 september 2008.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter aanduiding van de jury en het secretariaat voor het examen ter beoordeling van de beroepsbekwaamheid voor de aanstelling van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels omtrent de wijze waarop de voor een toelating in de zin van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden vereiste gegevens op een elektr sluiten, dat op 3 september 2008 in werking treedt, wordt de heer Aurélien Pillot, woonachtig rue des Fauvettes 5, 6880 Bertrix, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1419) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 september 2008.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter aanduiding van de jury en het secretariaat voor het examen ter beoordeling van de beroepsbekwaamheid voor de aanstelling van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels omtrent de wijze waarop de voor een toelating in de zin van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden vereiste gegevens op een elektr sluiten, dat op 3 september 2008 in werking treedt, wordt de heer Gerardo Espero Barreiro, woonachtig rue des Meuniers 185, 4460 Grâce-Hollogne, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1411) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 september 2008.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter aanduiding van de jury en het secretariaat voor het examen ter beoordeling van de beroepsbekwaamheid voor de aanstelling van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels omtrent de wijze waarop de voor een toelating in de zin van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden vereiste gegevens op een elektr sluiten, dat in werking treedt op 3 september 2008, wordt de vennootschap EMG Energie SPRL (maatschappelijke zetel rue du Centre 21, 6640 Sibret) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1375) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 september 2008.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter aanduiding van de jury en het secretariaat voor het examen ter beoordeling van de beroepsbekwaamheid voor de aanstelling van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels omtrent de wijze waarop de voor een toelating in de zin van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden vereiste gegevens op een elektr sluiten, dat op 3 september 2008 in werking treedt, wordt de heer François Bossicart, woonachtig rue Wideumont-gare 212, te 6800 Libramont-Chevigny, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1346) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 september 2008.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2008-2013 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter aanduiding van de jury en het secretariaat voor het examen ter beoordeling van de beroepsbekwaamheid voor de aanstelling van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels omtrent de wijze waarop de voor een toelating in de zin van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden vereiste gegevens op een elektr sluiten, dat in werking treedt op 3 september 2008, wordt de vennootschap Entreprise Beaumet SPRL (maatschappelijke zetel rue Le Reposoir 5, 7170 Manage) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1301) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 september 2008.

Bij ministerieel besluit van 11 september 2008, dat op 11 september 2008 in werking treedt, wordt de heer Benoît Cillerai, woonachtig rue des Bruyères 21, 5140 Sombreffe, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1418) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 11 september 2008.

Bij ministerieel besluit van 23 september 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van reiskosten van leden van lokale marktplatforms type ministerieel besluit prom. 23/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203938 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 23/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203522 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van het formulier waarbij een vastgoedbeheerder een subsidie aanvraagt met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden sluiten, dat in werking treedt op 23 september 2008, wordt de vennootschap Cool Trading SPRL (maatschappelijke zetel Parc industriel 39, 5570 Rochefort) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS696) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 23 september 2008.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204526 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204525 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma's 01 en 03 van organisatieafdelingen 51 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008018302 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke noodmaatregelen ter bestrijding van de Aziatische boktor Anoplophora glabripennis type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de wegpolitie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de operationele politionele informatie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het sluiten, dat in werking treedt op 24 oktober 2008, wordt een algemene gasleveringsvergunning toegekend aan de vennootschap Electrabel SA (maatschappelijke zetel Regentlaan 8, 1000 Brussel).

Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2008, dat in werking treedt op 28 oktober 2008, wordt de aan de vennootschap Eneco Energie International b.v. verleende algemene gasleveringsvergunning hernieuwd ten gunste van de vennootschap Eneco International b.v. (maatschappelijke zetel Rivium Quadrant 75, 2909 LC Capelle aan den IJssel - Nederland).

Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2008, dat in werking treedt op 28 oktober 2008, wordt de aan de vennootschap Gaz de France verleende algemene gasleveringsvergunning hernieuwd ten gunste van de vennootschap GDF Suez (maatschappelijke zetel rue Docteur Lacereaux 16-26, 75392 Paris Cedex 08).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^