Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 8 april 2009 is het verdelingsreglement van 4 maart 2009 van het deel « producente

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011185
pub.
05/05/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 8 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiame type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de externe plaatsvervangende bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten is het verdelingsreglement van 4 maart 2009 van het deel « producenten van audiovisuele werken » van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, bepaald door Auvibel (burgerlijk vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ondernemingsnummer 0453.673.453), de beheersvennootschap van rechten bedoeld in artikel 55, vijfde lid van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, goedgekeurd krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en audiovisuele werken.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^