Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 22 juli 2009 wordt de heer Smedts, Walter, adviseur , met ingang van 1 augustus 2008, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A4, in het Nederlandse taalkader, in de betrekking(...) Een ber

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2009018308
pub.
13/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Staat bij de beheerraad van het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Centrale de Services à Domicile en Luxembourg » sluiten wordt de heer Smedts, Walter, adviseur (A3), met ingang van 1 augustus 2008, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A4, in het Nederlandse taalkader, in de betrekking van adviseur-generaal dienst FAVV - Directeur voor de Directie Externe Laboratoria van DG Laboratoria bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en draagt de titel van adviseur-generaal.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^