Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Federale mobiliteit Bij ministerieel besluit van 7 juli 2009 wordt de heer Emmanuel Lerno, attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 15 juli 2009, in hoedanigheid van attaché, op het Nederland Overee

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2009018319
pub.
19/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Federale mobiliteit Bij ministerieel besluit van 7 juli 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009009510 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 april 2007 houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 07/07/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009009552 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 07/07/2009 pub. 22/01/2010 numac 2010200140 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 sluiten wordt de heer Emmanuel Lerno, attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 15 juli 2009, in hoedanigheid van attaché, op het Nederlands taalkader, benoemd bij de centrale diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^