Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 29 december 2009

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 23 november 2009 wordt, met ingang van 1 mei 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Desmedt, Rafaël, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009018530
pub.
29/12/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 23 november 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2009 pub. 12/04/2010 numac 2010201741 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 2 februari 2009 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie van het buitengewoon onderwijs type ministerieel besluit prom. 23/11/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009024427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden farmaceutische inspecteurs van de geneeskundige commissies type ministerieel besluit prom. 23/11/2009 pub. 12/04/2010 numac 2010201740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Adviescomité van het Centrum voor Onderwijs aan Leerlingen met Specifieke Behoeften type ministerieel besluit prom. 23/11/2009 pub. 12/04/2010 numac 2010201739 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Comité voor Onderwijs aan Leerlingen met Specifieke Behoeften type ministerieel besluit prom. 23/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009018499 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot aanduiding van de gemachtigde van de Minister bedoeld in artikel 9 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen sluiten wordt, met ingang van 1 mei 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Desmedt, Rafaël, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^