Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 12 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Landbouw Bij ministerieel besluit van 10 februari 2009 wordt het door de VZW Prowalbeef gehouden bestek "Blanc Bleu Qualité Supérieure" erkend. Bij dit besluit wordt de toepassing van de vermelding "BBQS" of "Blanc B Bij hetzelfde besluit worden de V

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201067
pub.
12/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Landbouw Bij ministerieel besluit van 10 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2009 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventiepla type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp voor het jaar 2009, aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief « 160 VTE gemeenschapswachten » type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2009 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten sluiten wordt het door de VZW Prowalbeef gehouden bestek "Blanc Bleu Qualité Supérieure" erkend.

Bij dit besluit wordt de toepassing van de vermelding "BBQS" of "Blanc Bleu Qualité Supérieure" toegestaan bij de etikettering van rundvlees dat geproduceerd, verwerkt, verpakt en in de handel wordt gebracht met inachtneming van de vereisten van dat bestek.

Bij hetzelfde besluit worden de VZW Procerviq en de BVBA Promag erkend als onafhankelijke instelling belast met de controle op de goede toepassing van het bestek "Blanc Bleu Qualité Supérieure" en op het gebruik van de desbetreffende meldingen die hierboven bedoeld worden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^