Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 februari 2009, dat in werking treedt op 10 februari 2009, wordt de door de NV Remondis Industrial Services aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte olië Bij mi

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201202
pub.
24/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2009 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventiepla type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp voor het jaar 2009, aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief « 160 VTE gemeenschapswachten » type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2009 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten sluiten, dat in werking treedt op 10 februari 2009, wordt de door de NV Remondis Industrial Services aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 11 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009021012 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 11/02/2009 pub. 16/02/2009 numac 2009002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken sluiten wordt de « SPRL E.T.H. » vanaf 11 februari 2009 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009024062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn sluiten wordt de NV Truck en Tankcleaning Tack vanaf 12 februari 2009 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de bij ministerieel besluit van 26 maart 2008 aan de « SA Petroma Transports » verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de door de BV De Rijke Vloeistoftransport aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de BVBA Vervoer van Neyghem vanaf 16 februari 2009 voor drie jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de « SPA Settentrionale Trasporti » vanaf 16 februari 2009 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de heer Bertrand Lemaire vanaf 16 februari 2009 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, dat in werking treedt op 16 februari 2009, wordt de schorsing opgeheven van de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen die bij ministerieel besluit van 8 februari 2008 aan de BV Vos Tank Logistik Born is verleend.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, dat in werking treedt op 16 februari 2009, wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 22 oktober 2007 aan de BV Grauss Transport verleende erkenning opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, dat in werking treedt op 16 februari 2009, wordt de schorsing opgeheven van de erkenning die bij ministerieel besluit van 22 oktober 2007 aan de BV Mastebroek Transport Meppel is verleend.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de BV Remondis Argentia vanaf 16 februari 2009 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de « SPRL Alain Marien » vanaf 16 februari 2009 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de « SPRL RSK Benelux » vanaf 16 februari 2009 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 3. "Mijnen en groeven"; 4. "Industrieprocessen i.v.m. energie"; 6. "Afvalbeheer";7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling); 8. "Vergunningen i.v.m. landbouwexploitatie".

Bij hetzelfde besluit wordt de door het « Bureau RSK Benelux » aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken geweigerd voor de volgende categorieën projecten : 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten";2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie"; 5. "Industrieprocessen i.v.m. stoffenverwerking".

Bij ministerieel besluit van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö sluiten, dat in werking treedt op 20 februari 2009, wordt Mevr. Coraline Melckenbeeck erkend als verantwoordelijke persoon voor de handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de « SA Cimenteries C.B.R. » te Antoing. Zij vervangt de heer Laurent Verfaillie, die van zijn opdracht ontheven is.

Bij ministerieel besluit van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö sluiten wordt de « SPRL Barchon Metals Vannerum » vanaf 20 februari 2009 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö sluiten wordt de BVBA MTD vanaf 20 februari 2009 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij hetzelfde besluit wordt de door de BVBA MTD aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö sluiten wordt de NV Veolia Environmental Services Belgium vanaf 20 februari 2009 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö sluiten wordt de « SAS Transports Delcroix » uit Douai vanaf 20 februari 2009 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^