Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 april 2009 wordt de "NV Soresma" vanaf 3 april 2009 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 1. "ruim 2. "projecten inzake infr

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203082
pub.
20/07/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2009 pub. 11/05/2009 numac 2009201887 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het verlenen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid sluiten wordt de "NV Soresma" vanaf 3 april 2009 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 1. "ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels-en recreatieactiviteiten";2. "projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie";3. "mijnen en groeven"; 4. "industrieprocessen i.v.m. energie"; 5. "industrieprocessen i.v.m. stoffenverwerking"; 6. "afvalbeheer";7. "waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling);8. "vergunningen voor landbouwexploitatie". Bij ministerieel besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009024165 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de gewestelijke Commissie voor de nieuwe Gemeentelijke Comptabiliteit vanaf 1 mei 2009 type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009202401 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit betreffende verlening van een vergunning voor opgravingen op de "Trotzenburg"-site, in Lontzen type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Pensioenen sluiten wordt de "GmbH Borchers Kreislaufwirtschaft" met ingang van 4 mei 2009 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder in ADR- en G.R.V.-colli's of los van gevaarlijke afvalstoffen, met uitsluiting van afvalstoffen van klasse 1 van de ADR-regelgeving.

Bij ministerieel besluit van 4 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201696 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 04/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2008024475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu sluiten wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 26 maart 2009 aan de "SA Petroma Transports" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203337 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203338 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009003218 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2009 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten sluiten wordt de "BV Goorden Wouw" vanaf 28 mei 2009 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203337 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203338 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009003218 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2009 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten sluiten wordt de "SARL Transports Ghestem" vanaf 28 mei 2009 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203337 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203338 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009003218 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2009 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten sluiten wordt de BVBA EurECO vanaf 28 mei 2009 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 1. ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten;8. vergunningen voor landbouwexploitatie. Bij hetzelfde besluit wordt de door de BVBA EurECO aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken geweigerd voor de volgende categorieën projecten : 3. "Mijnen en groeven";5. "Industrieprocessen inzake stoffenverwerking";6. "Afvalbeheer";7. "Waterbeheer". Bij ministerieel besluit van 28 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203337 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203338 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009003218 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2009 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten sluiten wordt de BVBA Haskoning Belgium vanaf 21 juni 2009 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : mijnen en groeven;- afvalbeheer;- waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling).

Bij ministerieel besluit van 2 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203339 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009203018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten wordt het kantoor "JNC - Agence wallonne du Paysage" vanaf 2 juni 2009 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : ruimtelijke ordening, stedenbouw, commerciële en recreatie-activiteiten.

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt het individuele plan voor de voorkoming en het beheer van afvalstoffen van elektrische en elektronische uitrustingen ingediend door "NV Toshiba Tec Europe Retail Information Systems", Celideestraat 33, 1080 Brussel, goedgekeurd.

Dat plan wordt goedgekeurd onder referte 2009/DEEE/Toshiba/3 voor een periode van vijf jaar ingaand op 5 juni 2009.

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt het individuele plan voor de voorkoming en het beheer van afvalstoffen van elektrische en elektronische uitrustingen ingediend door NV Xerox, Wezembeekstraat 5, 1930 Zaventem, goedgekeurd.

Dat plan wordt goedgekeurd onder referte 2009/DEEE/Xerox/2 voor een periode van vijf jaar ingaand op 5 juni 2009.

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt het individuele plan voor de voorkoming en het beheer van afvalstoffen van elektrische en elektronische uitrustingen ingediend door NV Banksys, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Zaventem, goedgekeurd.

Dat plan wordt goedgekeurd onder referte 2009/DEEE/Banksys/5 voor een periode van vijf jaar ingaand op 5 juni 2009.

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt het individuele plan voor de voorkoming en het beheer van afvalstoffen van elektrische en elektronische uitrustingen ingediend door NV Hewlett-Packard, Luchtschipstraat, 1140 Zaventem, goedgekeurd.

Dat plan wordt goedgekeurd onder referte 2009/DEEE/Hewlett-Packard/4 voor een periode van vijf jaar ingaand op 5 juni 2009.

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt het individuele plan voor de voorkoming en het beheer van afvalstoffen van elektrische en elektronische uitrustingen ingediend door NV Daikin Airconditioning Belgium, avenue Franklin 1b, 1300 Wavre, goedgekeurd.

Dat plan wordt goedgekeurd onder referte 2009/Daikin/1 voor een periode van vijf jaar ingaand op 5 juni 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^