Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 25 november 2010 wordt met ingang van 1 december 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Labrique, Yves, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetz

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2010024454
pub.
13/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^