Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 juni 2010, dat in werking treedt op 11 juni 2010, wordt een wijziging aangebracht in artikel 1,

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204074
pub.
05/08/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot invoering van een identificatieverplichting van metaalwederverkopers type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204284 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 26/07/2010 numac 2010035511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning sluiten, dat in werking treedt op 11 juni 2010, wordt een wijziging aangebracht in artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 14 december 2009 tot erkenning van de "SA Seynave" als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot invoering van een identificatieverplichting van metaalwederverkopers type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204284 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 26/07/2010 numac 2010035511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning sluiten wordt de NV Intrabel vanaf 11 juni 2010 voor twee jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot invoering van een identificatieverplichting van metaalwederverkopers type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204284 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 26/07/2010 numac 2010035511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning sluiten wordt de heer Fabrice Jaspar vanaf 20 juli 2010 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot wegwerking van gevaarlijke afvalstoffen binnen de exploitatiezetel van de "SA Cofely Services" in Herstal.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot invoering van een identificatieverplichting van metaalwederverkopers type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204284 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 26/07/2010 numac 2010035511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning sluiten wordt de NV Transport Van Heesvelde van 11 juni 2010 tot 29 maart 2015 erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Een ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010027155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009 type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaats type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten vernietigt en vervangt het ministerieel besluit van 30 april 2010 waarbij de "SPRL IRCO" erkend werd als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest.

Bij hetzelfde besluit : - wordt de "SPRL IRCO" van 21 juni 2010 tot 22 december 2013 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 5. "Industrieprocessen i.v.m. stoffenverwerking"; 6. "Afvalbeheer";7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)"; - wordt de hernieuwing van erkenning geweigerd voor categorie 3. "Mijnen en groeven".

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2010 pub. 12/07/2010 numac 2010203676 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 ter benoeming van de leden van de beroepscommissie voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 24/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010002049 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ type ministerieel besluit prom. 24/06/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010027182 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 4 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen sluiten wordt de NV Algemeen Vervoer Dender & Schelde vanaf 24 juni 2010 voor twee jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^