Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 01 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale selectiecommissie voor hogere officieren Samenstelling. - Aanwijzingen Ingevolge het ministerieel besluit van 18 mei 2011 dat het ministerieel besluit van 20 november 2009 heeft gewijzigd, wordt de samenstelling van de Nationale sel

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000350
pub.
01/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale selectiecommissie voor hogere officieren Samenstelling. - Aanwijzingen Ingevolge het ministerieel besluit van 18 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011022170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011009402 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 1992 tot toekenning van een jaarlijkse toelage aan sommige ambtenaren in dienst bij de strafinrichtingen en belast met een comptabiliteitsdienst type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011202112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Libin als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gev type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202941 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere voorwaarden voor het bekomen van steun voor demonstratieprojecten inzake rationeel energieverbruik die een nieuwe verwezenlijking in het Vlaamse Gewest betekenen en commercialisering- en rendabiliteitsvoorui type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Poperinge als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorde type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011204203 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16, programma's 02, 04, 06, 25, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waa sluiten dat het ministerieel besluit van 20 november 2009 heeft gewijzigd, wordt de samenstelling van de Nationale selectiecommissie voor hogere officieren als volgt vastgesteld :

Effectif/Effectief

Remplaçant/Plaatsvervanger

Président/Voorzitter

Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale/Inspecteur generaal van de federale politie en van de locale politie

CDP/HCP Guy DECAFMEYER

Membres/Leden

Directeur général de la police administrative/Directeur-generaal van de bestuurlijke politie

CDP/HCP Jean-Claude GUNST

Directeur général de la police judiciaire/Directeur-generaal van de gerechtelijke politie

CDP/HCP Patrick VANDE CAVEY

Frank MULLENEERS (ZP/PZ 5384)

Michel BECKERS (ZP/PZ 5370)

Guy JOMAUX (ZP/PZ 5303)

Alphonse PEETERS (ZP 5341)

Jérôme GLORIE

Paul VANDENBERGHE

Filip WILLEKENS

Jo VAN HECKE

Secrétaire/Secretaris

CDP/HCPJean-Pierre CLAEREBOUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^