Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2011 wordt de heer Benoît JADOT, eerste auditeur -diensthoofd, gemachtigd om het voorzitterschap uit te oefenen over de Beroepscommissie voor het recht op

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000582
pub.
26/09/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027168 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de bestaande huisvestingssector type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011022289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn v type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften sluiten wordt de heer Benoît JADOT, eerste auditeur -diensthoofd, gemachtigd om het voorzitterschap uit te oefenen over de Beroepscommissie voor het recht op toegang tot milieu-informatie, ingesteld door de Waalse Regering krachtens Boek I van het Milieuwetboek.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^