Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 18 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carrière buitenlandse dienst. - Ingang in proeftijd Bij ministerieel besluit van 8 april 2011 worden de hiernavermelde geslaagden van de selecties ANG 08866 en AFG 09055 tot de proeftijd toegelaten in de carrière Buitenlandse Dienst vanaf 1 maar ANNEZ

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015068
pub.
18/07/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière buitenlandse dienst. - Ingang in proeftijd Bij ministerieel besluit van 8 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031219 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor bepaalde activiteiten type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031211 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031218 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « RESTO MODELE » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Atelier informatique bruxellois » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de BVBA « PARTICULAR SERVICES » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031209 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk Afrikamäli als inschakelingsonderneming sluiten worden de hiernavermelde geslaagden van de selecties ANG 08866 en AFG 09055 tot de proeftijd toegelaten in de carrière Buitenlandse Dienst vanaf 1 maart 2011 : ANNEZ de TABOADA Marie-Charlotte BRACKMAN Jean-François BREUER Dirk CHERCHARI Marie CHOQUET Guillaume de FRAIPONT Julien DEMEYER Jonas de NIJS Christophe de POTTER de ten BROECK Séverine DUFAYS Frédéric FIERENS GEVAERT Nicolas GASQUARD Sarah IORDANOVA Vladislava JACOBS Tine JORDENS David MATTHYS Stanley NEYRINCK Marie PLATTEAU Sandrine POWIS de TENBOSSCHE Gaëlle PREUD'HOMME Laurent STURTEWAGEN Benjamin Van der GRACHT de ROMMERSWAEL Charles-Idesbald VANGRUNDERBEEK Charlotte WOLFF Julien.

Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministeriële besluiten van 2 mei 2011 : de heren : Philippe BENOIT, Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Rome;

Jeroen COOREMAN, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Washington;

Patrick LAUREYS, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te San José;

Nicolas NIHON, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de O.V.N. te New York;

Siegfried PEINEN, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Dublin;

Bruno POZZI, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Pretoria;

Hubert ROISSIN, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel;

Mevrn. : Sibille de CARTIER d'YVES, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Wenen;

Delphine DELIEUX, Eerste secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de O.V.N. te New York;

Dominique MINEUR, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de O.V.N. te Genève. - ministeriële besluiten van 17 mei 2011 : de heren : Joren VANDEWEYER, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Warschau;

Hugo VERBIST, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Rome;

Mevr. Annemie WITTOCKX, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Stockholm. - ministeriële besluiten van 24 mei 2011 : de heren : Bart PENNEWAERT, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Beijing;

Joris RONSE, Ambassaderaad bij de Ambassade van België te Athene;

Mevr. Annemie LELIE, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Berlin.

Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2011 houdende benoeming van leden van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor ge type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011018191 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 67, zesde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt sluiten wordt de heer Peter HUYGHEBAERT, Ambassadeur van België in de Republiek Ivoorkust, geaccrediteerd in dezelfde hoedanigheid in de Republiek Ghana, met standplaats te Abidjan.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2011 houdende benoeming van leden van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor ge type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011018191 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 67, zesde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt sluiten wordt de heer Jean-Paul WARNIMONT, Ambassadeur van België in de Bolivariaanse Republiek Venezuela, geaccrediteerd in dezelfde hoedanigheid in de Republiek Trinidad en Tobago, met standplaats te Caracas.

Hij wordt eveneens aangesteld als Consul-generaal van België in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2011 houdende benoeming van leden van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor ge type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011018191 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 67, zesde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt sluiten wordt de heer Johan MARICOU, Ambassadeur van België in de Republiek Zuid-Afrika, geaccrediteerd in dezelfde hoedanigheid in het Koninkrijk Swaziland, met standplaats te Pretoria.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^