Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 maart 2011

Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 26 januari 2011 werd het ministerieel besluit van 2 juni 2009 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de BVBA CLEAN EXPRESS SERVICE in BVBA VITESSE CLEANING. B De erkenning dr

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031103
pub.
02/03/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011035121 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geogr type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035153 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequenti type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035152 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011200689 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2010 tot aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de sluiten werd het ministerieel besluit van 2 juni 2009 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de BVBA CLEAN EXPRESS SERVICE in BVBA VITESSE CLEANING. Bij ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011035121 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geogr type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035153 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequenti type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035152 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011200689 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2010 tot aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de sluiten werd de NV VEOLIA ES MRC erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar.

De erkenning draagt het nummer DD/282.

Bij ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200325 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011035121 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geogr type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035153 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de betaling van de retributie, en van de voorwaarden voor de aanvraag van een conformiteitsattest voor vast opgestelde zendantennes van elektromagnetische golven met een frequenti type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035152 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011200689 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2010 tot aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de sluiten werd de NV Power Installation erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar.

De erkenning draagt het nummer DD/287.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^