Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2010 wordt de aan de « SPRL Impact » toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige veror Bij mi

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200350
pub.
03/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 25/10/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010206229 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van een interprofessionele instelling voor de controle op de samenstelling van melk en houdende goedkeuring van het normatieve document betreffende de controle op de samenstelling van koemelk die door de producenten sluiten wordt de aan de « SPRL Impact » toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen met ingang van 27 oktober 2010 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 10 januari 2011 wordt de heer Thierry Lejeune met ingang van 12 januari 2011 voor een termijn van vier jaar erkend voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg.

Bij ministerieel besluit van 11 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011003008 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011035074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van de voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportcommissie type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van v sluiten wordt Mevr. Joséphine Giovanelli met ingang van 12 januari 2011 voor een termijn van vier jaar erkend voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^