Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 17 februari 2010 wordt de "ASBL Promotion Famille, antenne de Courcelles", gevestigd rue Saint-Roch, te 6180 Courcelles, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale ins Bij ministerieel

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200615
pub.
08/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 17 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt de "ASBL Promotion Famille, antenne de Courcelles", gevestigd rue Saint-Roch, te 6180 Courcelles, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6321 SF 52.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt het O.C.M.W. van Esneux, gevestigd place du Souvenir 1, te 4130 Esneux, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6320 SF 62.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt het O.C.M.W. van Sambreville, gevestigd avenue Roosevelt 14, te 5060 Tamines, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6320 SF 65.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt het O.C.M.W. van Saint-Ghislain, gevestigd place de Tertre 3/2, te 7331 Baudour, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6320 SF 63.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt de "ASBL Téléservice de Verviers", gevestigd rue Paul Janson 21, te 4800 Verviers, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6321 SF 54.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2010 pub. 24/02/2010 numac 2010021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten wordt de "ASBL Clair et Net", gevestigd rue de Durbuy 14, te 6900 Melreux, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6321 SF 47.

Bij ministerieel besluit van 26 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2010 pub. 02/08/2010 numac 2010201225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor alle openbare instellingen van de sociale zekerheid in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. 26/02/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010201274 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden voor de herkwalificatie van bedden van rustoorden in bedden van rust- en verzorgingstehuizen en voor de herkwalificatie van de plaatsen van dagopvangcentra in plaatsen van dagverzorgings type ministerieel besluit prom. 26/02/2010 pub. 15/03/2010 numac 2010000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van de subsidies en de federale coördinatie in het kader van het project buurtbemiddeling sluiten wordt de "ASBL Transvia (Centre européen de transition à une vie active)", gevestigd rue Grande Campagne 56, te 7301 Hornu, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6321 SF 53.

Bij ministerieel besluit van 1 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/2010 pub. 04/10/2010 numac 2010000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de School voor Bestuursrecht als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 01/09/2010 pub. 04/10/2010 numac 2010000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van G4S Training Services NV als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding voor de uitreiking van het « vormingsattest van gemeenschapswacht », alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 01/09/2010 pub. 04/10/2010 numac 2010000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht », alsmede tot erkenning van voorno type ministerieel besluit prom. 01/09/2010 pub. 04/10/2010 numac 2010000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht », alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 01/09/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010003514 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 20 euro, met als thema het boek « A Dog of Flanders » sluiten wordt de "ASBL Accesport", gevestigd rue de Bouzanton 1, te 7000 Mons, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6321 SF 49.

Bij ministerieel besluit van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2011 tot 30 juni 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch v type ministerieel besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2011 tot 30 juni 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- sluiten wordt het O.C.M.W. van Eghezée, gevestigd rue de la Poste 33, te 5310 Leuze, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6320 SF 20.

Bij ministerieel besluit van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2011 tot 30 juni 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch v type ministerieel besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2011 tot 30 juni 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- sluiten wordt het O.C.M.W. van Chimay, gevestigd chaussée de Couvin 59, te 6460 Chimay, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6320 SF 4.

Bij ministerieel besluit van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2011 tot 30 juni 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch v type ministerieel besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2011 tot 30 juni 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- sluiten wordt de "ASBL L'Ouvre-Boîtes", gevestigd rue aux Souris 7, te 1400 Nivelles, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6321 SF 5.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011009068 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en verlenging mandaat van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 07/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie sluiten wordt het O.C.M.W. van Soumagne, gevestigd rue Louis Pasteur 88, te 4630 Soumagne, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6320 SF 57.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011009068 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en verlenging mandaat van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 07/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie sluiten wordt het O.C.M.W. van Esneux, gevestigd place Albert Ier 1, te 7170 Manage, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6320 SF 11.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011009068 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en verlenging mandaat van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 07/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie sluiten wordt het O.C.M.W. van Tournai, gevestigd boulevard Lalaing 43, te 7500 Tournai, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6320 SF 7.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011009068 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en verlenging mandaat van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 07/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie sluiten wordt de "ASBL Accueil et Vie, service Le Sac à Dos", gevestigd rue Jules Escoyez 28, te 7331 Baudour, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6321 SF 35.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011200476 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 14/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011018033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten wordt het O.C.M.W. van Brugelette vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als instelling voor schuldbemiddeling erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/308.

Bij ministerieel besluit van 19 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2011 pub. 21/01/2011 numac 2011022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt het O.C.M.W. van Houffalize, gevestigd rue de Schaerbeek 3, te 6600 Houffalize, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6320 SF 59.

Bij ministerieel besluit van 19 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2011 pub. 21/01/2011 numac 2011022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de "ASBL Groupe Animation de la Basse-Sambre", gevestigd rue Haute 8, te 5190 Spy, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale inschakeling vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als sociale inschakelingsdienst erkend. De erkenning heeft het nummer A 6321 SF 2.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^