Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Energie Bij ministerieel besluit van 5 november 2010, dat in werking treedt op 5 november 2009, wordt de vennootschap ADB Lux Services NV ) als zonneboilerinstallateu(...) Deze erkenning (ref. IS1657) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200634
pub.
10/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Energie Bij ministerieel besluit van 5 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Nederlandstalige Departementale Raad van Beroep sluiten, dat in werking treedt op 5 november 2009, wordt de vennootschap ADB Lux Services NV (maatschappelijke zetel rue de la Continentale, te 4917 Cascharage (Luxemburg)) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1657) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 5 november 2010.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Nederlandstalige Departementale Raad van Beroep sluiten, dat in werking treedt op 5 november 2010, wordt de heer Julien Fyon, woonachtig place du Marché 75, te 4845 Sart-les-Spa, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1684) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 5 november 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201496 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201497 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027042 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027045 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027043 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011200224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van het aandeel van de tegemoetkoming van het Gewest en van de maximumprijs voor de verkoop van melk en van bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen overeenkomstig het besluit van de Waalse Rege sluiten, dat in werking treedt op 23 december 2010, wordt de vennootschap Energy-Green Technic BVBA (maatschappelijke zetel chaussée de Louvain 496, te 1300 Wavre) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1652) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar die ingaat op 23 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201496 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201497 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027042 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027045 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027043 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011200224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van het aandeel van de tegemoetkoming van het Gewest en van de maximumprijs voor de verkoop van melk en van bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen overeenkomstig het besluit van de Waalse Rege sluiten, dat in werking treedt op 23 december 2010, wordt de vennootschap Aqua Multi Service BVBA (maatschappelijke zetel Berkendallaan 88, te 1800 Vilvoorde) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1685) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar die ingaat op 23 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201496 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201497 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027042 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027045 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027043 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011200224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van het aandeel van de tegemoetkoming van het Gewest en van de maximumprijs voor de verkoop van melk en van bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen overeenkomstig het besluit van de Waalse Rege sluiten, dat in werking treedt op 23 december 2009, wordt de vennootschap Drytec NV (maatschappelijke zetel rue de Cléremboult 17, te 4031 Angleur) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1689) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar die ingaat op 23 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201496 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201497 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027042 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027045 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027043 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011200224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van het aandeel van de tegemoetkoming van het Gewest en van de maximumprijs voor de verkoop van melk en van bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen overeenkomstig het besluit van de Waalse Rege sluiten, dat in werking treedt op 23 december 2010, wordt de vennootschap Techni-Solar BVBA (maatschappelijke zetel rue d'Aubel 49, te 4852 Hombourg) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1686) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar die ingaat op 23 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201496 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201497 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027042 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027045 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027043 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011200224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van het aandeel van de tegemoetkoming van het Gewest en van de maximumprijs voor de verkoop van melk en van bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen overeenkomstig het besluit van de Waalse Rege sluiten, dat in werking treedt op 23 december 2010, wordt de vennootschap Sanichautoi BVBA (maatschappelijke zetel Waterkrachtstraat 41, te 1210 Sint-Joost-ten-Node) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1690) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar die ingaat op 23 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201496 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201497 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027042 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027045 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027043 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011200224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van het aandeel van de tegemoetkoming van het Gewest en van de maximumprijs voor de verkoop van melk en van bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen overeenkomstig het besluit van de Waalse Rege sluiten, dat in werking treedt op 23 december 2010, wordt de heer Antoine Bauche, woonachtig rue Renaumont 36, te 6880 Bertrix, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1688) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar die ingaat op 23 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201496 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201497 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027042 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027045 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027043 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011200224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van het aandeel van de tegemoetkoming van het Gewest en van de maximumprijs voor de verkoop van melk en van bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen overeenkomstig het besluit van de Waalse Rege sluiten, dat in werking treedt op 23 december 2010, wordt de vennootschap Edil Bat BVBA (maatschappelijke zetel rue des 3 Sergents 10, te 6142 Leernes) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1679) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar die ingaat op 23 december 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^