Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Exploitatie van luchthavens Bij ministerieel besluit van 20 januari 2011, dat in werking treedt op 1 januari 2011, wordt de maatschappij BSCA NV voor tien jaar erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Charleroi-Brussel-Z

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200925
pub.
02/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Exploitatie van luchthavens Bij ministerieel besluit van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011011035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers va type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011011036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de dienst van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarbij de klachten kunnen worden ingediend met betrekking tot het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de dienst van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarbij de klachten kunnen worden ingediend met betrekking tot het koninklijk beslu sluiten, dat in werking treedt op 1 januari 2011, wordt de maatschappij BSCA NV voor tien jaar erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid te verlenen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^