Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 22 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 31 december 2010 wordt de VZW "Génération Espoir", avenue des Combattants 40, te 1340 Ottignies, vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als plaatselijk initiatief van sociale ontwikkeling Bij ministerieel

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011201304
pub.
22/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 31 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04 en 11 van organisatieafdelingen 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de VZW "Génération Espoir", avenue des Combattants 40, te 1340 Ottignies, vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als plaatselijk initiatief van sociale ontwikkeling erkend, overeenkomstig het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, zoals gewijzigd en met name artikel 15. De erkenning heeft het nummer RW/ILDS/001.

Bij ministerieel besluit van 31 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04 en 11 van organisatieafdelingen 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de VZW "Accueil et Promotion des Immigrés", rue Léon Bernus 25, te 6000 Charleroi, vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als plaatselijk initiatief van sociale ontwikkeling erkend, overeenkomstig het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, zoals gewijzigd en met name artikel 15. De erkenning heeft het nummer RW/ILDS/002.

Bij ministerieel besluit van 31 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04 en 11 van organisatieafdelingen 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de VZW "Santé Nord Sud", rue Sainte Marguerite 86, te 4000 Luik, vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als plaatselijk initiatief van sociale ontwikkeling erkend, overeenkomstig het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, zoals gewijzigd en met name artikel 15. De erkenning heeft het nummer RW/ILDS/003.

Bij ministerieel besluit van 31 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04 en 11 van organisatieafdelingen 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de VZW "Alpha 5000", rue Muzet 22, te 5002 Saint-Servais, vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als plaatselijk initiatief van sociale ontwikkeling erkend, overeenkomstig het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, zoals gewijzigd en met name artikel 15. De erkenning heeft het nummer RW/ILDS/004.

Bij ministerieel besluit van 31 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04 en 11 van organisatieafdelingen 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten wordt de VZW "SIMA Verviers" rue de la Grappe 12, te 4800 Verviers, vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als plaatselijk initiatief van sociale ontwikkeling erkend, overeenkomstig het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, zoals gewijzigd en met name artikel 15. De erkenning heeft het nummer RW/ILDS/005.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011009090 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een effectief lid aangeduid door de voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D sluiten wordt het O.C.M.W. van La Bruyère vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur als instelling voor schuldbemiddeling erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/307.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^