Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 21 april 2011 wordt de NV Transport & Manutention Deschieter vanaf 21 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 21 april 2011 wo Bij ministerieel be

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202468
pub.
26/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 21 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 21/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 33 van het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenscha sluiten wordt de NV Transport & Manutention Deschieter vanaf 21 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 21/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 33 van het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenscha sluiten wordt de "GmbH ITT Internationale Tankwagentransporte Keutmann" vanaf 21 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de BV Zeeland Maritime Cleaning vanaf 22 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de NV Aclagro vanaf 22 april 2011 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de BV Van der Lee en zonen vanaf 22 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de NV Vanreck Transport vanaf 22 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 28 januari 2008 aangevuld waarbij de "GmbH Schiffahrt Logistik Verfrachtung" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 15 december 2006 aangevuld waarbij de NV Sanest erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de door de "SRO Carlog" aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de "SA Trafic" vanaf 22 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de NV Claude Jobe vanaf 22 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de BVBA Bertels International vanaf 22 april 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de NV Van der Lee Belgium vanaf 22 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de NV TRTC Bonfond & fils vanaf 22 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de "VOF LT Transporten" vanaf 22 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de BV Hoyer Nederland vanaf 22 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij ministerieel besluit van 22 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode sluiten wordt de BVBA Chapelle V. & fils vanaf 22 april 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011018163 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het F type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 65 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011018162 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011018160 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden sluiten wordt de NV C.E.T.T.P. Monseu vanaf 26 april 2011 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^