Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

"Société publique de Gestion de l'Eau" . - Beheerscontract Bij ministerieel besluit van 18 mei 2011, dat uitwerking heeft vanaf 1 januari 2011 wordt het beheerscontract van 16 maart 2006, gesloten (...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202516
pub.
25/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


"Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare Maatschappij Waterbeheer). - Beheerscontract Bij ministerieel besluit van 18 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011009402 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 1992 tot toekenning van een jaarlijkse toelage aan sommige ambtenaren in dienst bij de strafinrichtingen en belast met een comptabiliteitsdienst type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011204203 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16, programma's 02, 04, 06, 25, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waa type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011022170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202941 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere voorwaarden voor het bekomen van steun voor demonstratieprojecten inzake rationeel energieverbruik die een nieuwe verwezenlijking in het Vlaamse Gewest betekenen en commercialisering- en rendabiliteitsvoorui sluiten, dat uitwerking heeft vanaf 1 januari 2011 wordt het beheerscontract van 16 maart 2006, gesloten tussen de Waalse Regering en de "Société publique de Gestion de l'Eau", verlengd met een periode van zes maanden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^