Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 mei 2011 wordt de NV "Entreprise et Sablière Noël Sélection" met ingang van 9 mei 2011 voor een termijn van achttien maanden erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte olië Bij ministerie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011203824
pub.
27/07/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens sluiten wordt de NV "Entreprise et Sablière Noël Sélection" met ingang van 9 mei 2011 voor een termijn van achttien maanden erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 14 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003246 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toekenning van algemene toelating aan de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën in verband met afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Financiën die zich type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003244 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boe type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003245 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Financiën die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale c sluiten wordt de NV "Rénovation de Citernes industrielles" vanaf 14 juni 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2011 wordt de NV "Socor" vanaf 22 juni 2011 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval en giftig afval.

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 23/01/2012 numac 2012022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011027152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 18 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011027153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 13 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB sluiten wordt de vennootschap Laborelec vanaf 23 juni 2011 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval en giftig afval, met beperking tot de analyse van PCB's in oliën.

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 23/01/2012 numac 2012022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011027152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 18 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011027153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 13 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB sluiten wordt de "NV DFEN Hartogh Citerntrans" vanaf 23 juni 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 23/01/2012 numac 2012022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011027152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 18 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011027153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 13 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB sluiten wordt het bureau "Altiplan° Architects SCRL" vanaf 23 juni 2011 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^