Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 juli 2011 wordt de NV Verhaeren Holding vanaf 8 juli 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011 wordt de « SA Van Damme, R. Artikel 1 van

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204049
pub.
11/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011021062 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" sluiten wordt de NV Verhaeren Holding vanaf 8 juli 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie sluiten wordt de « SA Van Damme, R. » vanaf 11 juli 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2008 pub. 13/05/2008 numac 2008201500 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 26/03/2008 pub. 13/05/2008 numac 2008201499 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 26/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201367 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de vrijstelling van visvergunning is onderworpen, die aan het departement biologie van de "Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix" voor wetenschappelijke doeleinden wordt toegekend type ministerieel besluit prom. 26/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 26/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201368 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de vrijstelling van visvergunning is onderworpen, die aan de "Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental en aan het "Centre pour l'agronomie et l'agro-industrie de la province du Hainaut sluiten tot erkenning van de « SA Neptunia » als ophaler en vervoerder van afgewerkte oliën wordt aangevuld bij ministerieel besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie sluiten.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie sluiten wordt de heer Jean-Luc Ramon vanaf 11 juli 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007003159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. 22/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201575 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 30 en programma 07 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 sluiten tot erkenning van de « SA George & Cie » als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen wordt aangevuld bij ministerieel besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie sluiten.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie sluiten wordt de « GmbH Büteführ & Sohn » vanaf 11 juli 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie sluiten wordt de « SA Trans-Tournai » vanaf 11 juli 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^