Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 12 maart 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gezondheid Bij ministerieel besluit van 6 januari 2011 wordt de erkenning nr. 070 als medisch-sanitaire dienst die op 23 april 2007 verleend werd aan de "SPRLu Dinant Medical Team", ingetrokken 6 januari 2011. Bij ministerieel Bij ministerieel besluit

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012201457
pub.
12/03/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Gezondheid Bij ministerieel besluit van 6 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten4 wordt de erkenning nr. 070 als medisch-sanitaire dienst die op 23 april 2007 verleend werd aan de "SPRLu Dinant Medical Team", ingetrokken 6 januari 2011.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011200476 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 14/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011018033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten wordt de erkenning nr. 029 als medisch-sanitaire dienst die op 26 november 2009 verleend werd aan de VZW "B.E.R. Belgium Emergency Rescue", ingetrokken op 14 januari 2011.

Bij ministerieel besluit van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten3 wordt het bedrijf "ASBL Centra-Secours" vanaf 20 januari 2011 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 130).

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027072 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 03/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027071 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen sluiten wordt het bedrijf "Ambul'Athoise" vanaf 3 februari 2011 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 131).

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten5 wordt het bedrijf "Ambuwal" vanaf 15 december 2010 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 036).

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten5, dat in werking treedt op 10 maart 2011, wordt de opleidingscyclus die door de VZW " Centre européen pour la Sécurité" georganiseerd wordt in het kader van het medisch-sanitair vervoer erkend voor een termijn van drie jaar.

Bij ministerieel besluit van 11 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011201500 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 8 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 11/03/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011027101 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen sluiten wordt het bedrijf "AMS-Dimmogest SPRL" vanaf 11 maart 2011 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 133).

Bij ministerieel besluit van 11 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011201500 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 8 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 11/03/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011027101 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen sluiten wordt het bedrijf "J.L. Ambulances"vanaf 11 maart 2011 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 082).

Bij ministerieel besluit van 11 mars 2011 wordt de erkenning van de opleidingscycli die door het Rode Kruis in het kader van het medisch-sanitair vervoer georganiseerd wordt voor drie jaar verlengd vanaf 7 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 15 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten2 wordt het bedrijf "N-C Ambulance" vanaf 20 maart 2011 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 081).

Bij ministerieel besluit van 26 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011018162 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 65 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011018163 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het F type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011018160 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten wordt het bedrijf "Euro Medical Transfert" vanaf 7 maart 2011 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 078).

Bij ministerieel besluit van 26 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011018162 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 65 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011018163 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het F type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011018160 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten wordt de erkenning nr. 107 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf "Ambulances boraines" voor vijf jaar verlengd (van 30 augustus 2011 tot 29 augustus 2016).

Bij ministerieel besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten6 wordt het bedrijf "Assist Ambulances" vanaf 21 juni 2011 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 083).

Bij ministerieel besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten6 wordt het bedrijf "Géo Secours ASBL" vanaf 29 juni 2011 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 084).

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011003310 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 september 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2011-2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de eerste bijscholing voor de EPB-adviseurs type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de begeleiding van leerlingen van type 4 tijdens de twee wekelijkse lestijden van lichamelijke en sportactiviteiten door het paramedisch personeel type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011007186 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de Nationale Selectiecommissie voor Hogere Officieren type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011018307 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende toekenning van delegatie van handtekening aan bepaalde ambtenaren van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 21/02/2012 numac 2012031039 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de bepalingen voor het in rekening brengen van de warmteverliezen door ventilatie voortkomend uit het openen van vensters, in de berekening van het oververhittingsrisico in de berekeningsmethode EPW sluiten wordt het bedrijf "Ambulance Horizon" vanaf 29 augustus 2011 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 134).

Bij ministerieel besluit van 21 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten wordt de erkenning van de opleidingscycli die door de VZW ACS La Hulpe in het kader van het medisch-sanitair vervoer georganiseerd wordt voor drie jaar verlengd vanaf 15 juli 2011.

Bij ministerieel besluit van 4 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011035968 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor paarden ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten wordt de erkenning van de opleidingscycli die door het "IFAPME" in het kader van het medisch-sanitair vervoer georganiseerd wordt voor drie jaar verlengd vanaf 24 oktober 2011.

Bij ministerieel besluit van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029645 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Saint-Léger type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor de medische diensten voor arbeid type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011029652 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie van Moeskroen beheerst type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2011 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 10/04/2013 numac 2013029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie van La Louvière beheert type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten wordt het bedrijf "NC Ambulance" vanaf 21 september 2011 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 081).

Bij ministerieel besluit van 1 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten wordt het bedrijf "Ambulances Coccinelle" vanaf 5 maart 2011 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 072).

Bij ministerieel besluit van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011035981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2012024027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2011 tot aanwijzing van adjunct-medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 sluiten wordt het bedrijf " OXA Ambulance SPRLU" vanaf 2 december 2011 voor zes maanden voorlopig erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 135).

Bij ministerieel besluit van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011035981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2012024027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2011 tot aanwijzing van adjunct-medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 sluiten wordt het bedrijf "Assist Ambulance" vanaf 22 juni 2011 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 083).

Bij ministerieel besluit van 3 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten1 wordt de erkenning nr. 030 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf "Ambulances Lepoint" voor vijf jaar verlengd (van 21 september 2011 tot 20 september 2016).

Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten0 wordt het bedrijf "Euro médical Transfert" vanaf 7 maart 2011 voor vijf jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 078).

Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036028 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreffen type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten0 wordt de erkenning nr. 013 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf "Maison Cobaux" voor twee jaar verlengd (van 25 augustus 2011 tot 24 augustus 2013).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^