Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 juni 2012

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 mei 2012 wordt het "Centre Terre et Pierre" vanaf 3 mei 2012 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 14 mei 2012 wordt artikel 1,

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012203433
pub.
26/06/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027138 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 30 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen sluiten wordt het "Centre Terre et Pierre" vanaf 3 mei 2012 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het Belgisch secundair onderwijs van de « Ecole internationale du SHAPE » voor het schooljaar 2012-2013 type ministerieel besluit prom. 14/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 14/05/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012203586 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van de Franse Gemeenschap voor de gebruikstoelating om therapeutische doeleinden type ministerieel besluit prom. 14/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden in financiële aangelegenheden met betrekking tot de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 20 januari 2012 gewijzigd, waarbij de "BVBA Vande Vyvere Cleaning" als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het Belgisch secundair onderwijs van de « Ecole internationale du SHAPE » voor het schooljaar 2012-2013 type ministerieel besluit prom. 14/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 14/05/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012203586 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van de Franse Gemeenschap voor de gebruikstoelating om therapeutische doeleinden type ministerieel besluit prom. 14/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden in financiële aangelegenheden met betrekking tot de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 14 september 2010 gewijzigd, waarbij de NV "Aannemingsbedrijf Aertssen" als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 16 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012035572 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft type ministerieel besluit prom. 16/05/2012 pub. 10/07/2012 numac 2012015109 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de structuur van de Directie-generaal Internationale Samenwerking sluiten wordt de "SARL Société d'Exploitation des Etablissements Vandersluys" vanaf 16 mei 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012206883 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 29/05/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012206882 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten wordt de NV "La Vidange Loiseau" vanaf 29 mei 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^