Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012, dat in werking treedt op 1 januari 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritaire co - Pari

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012204465
pub.
17/08/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 januari 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritaire comités gegeven aan Mevr. Roberte GRAVEZ, ere-technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen : - Paritair Comité voor de voedingsnijverheid. - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren. - Paritair Comité voor de schoonmaak. - Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs. - Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid. - Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs. - Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. - Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 januari 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités gegeven aan Mevr. Marlene MERTENS, ere-technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen : - Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw. - Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk. - Paritair Subcomité voor de vlasbereiding. - Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen. - Paritair Comité voor de handel in brandstoffen. - Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen. - Paritair Comité voor de zeevisserij. - Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid. - Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk. - Paritair Subcomité voor de haven van Gent. - Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde. - Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort. - Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 april 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités gegeven aan Mevr. Veerle PAENHUYS, attaché bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen : - Paritair Subcomité voor de betonindustrie. - Paritair Subcomité voor de vezelcement. - Paritair Comité voor de textielverzorging. - Paritair Comité voor het garagebedrijf. - Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten. - Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen. - Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers. - Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid. - Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder. - Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels. - Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. - Paritair Comité voor de landbouw. - Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. - Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf. - Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie. - Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren gegeven aan de heer Joël BRICHAU, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritaire comités gegeven aan Mevr. Emmy BRUYNS, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen : - Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. - Paritair Comité voor de landbouw. - Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. - Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités gegeven aan de heer André CARLIER, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen : - Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten. - Paritair Comité voor de socio-culturele sector. - Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. - Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités gegeven aan de heer Nicolas DEFISE, attaché bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen : - Paritair Comité voor de beursvennootschappen. - Paritair Comité voor de banken. - Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van het Paritair Comité voor de vrije beroepen gegeven aan Mevr. Corinne DEWAERSEGGERS, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités gegeven aan de heer Daniël ELSEN, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen : - Paritair Comité voor het bont en kleinvel. - Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen. - Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk. - Paritair Subcomité voor de pelslooierijen. - Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités gegeven aan Mevr. Kim PERMENTIER, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen : - Paritair Comité voor de steenbakkerij. - Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. - Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen. - Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Limburg en van Vlaams-Brabant. - Paritair Comité voor de houtnijverheid. - Paritair Subcomité voor de bosontginningen. - Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden. - Paritair Subcomité voor de houthandel. - Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. - Paritair Comité voor de casinobedienden. - Paritair Comité voor de koopvaardij. - Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart gegeven aan Mevr. Marie-Rose SCHIEMSKY, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt Mevr. Emmy BRUYNS, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités : - Paritair Subcomité voor de vezelcement. - Paritair Comité voor de textielverzorging. - Paritair Comité voor de handel in brandstoffen. - Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt de heer André CARLIER, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt de heer Dirk CORYN, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités : - Paritair Comité voor de zeevisserij. - Paritair Subcomité voor de havens van Brussel en Vilvoorde. - Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort. - Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt de heer David DE SCHRYVER, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw. - Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt de heer Daniël ELSEN, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt Mevr. Valérie GOENS, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités : - Paritair Comité voor de houtnijverheid. - Paritair Subcomité voor de bosontginningen. - Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden. - Paritair Subcomité voor de houthandel.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt Mevr. Betty PUTTEMANS, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités : - Paritair Subcomité voor de betonindustrie. - Paritair Comité voor de binnenscheepvaart. - Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. - Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie. - Paritair Comité voor de koopvaardij. - Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt Mevr. Marie-Rose SCHIEMSKY, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. - Paritair Comité voor de landbouw. - Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. - Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt Mevr. Valéria TURBANTE, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités : - Paritair Comité voor het garagebedrijf. - Paritair Comité voor de voedingsnijverheid. - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren. - Paritair Comité voor de schoonmaak. - Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs. - Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid. - Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs. - Paritair Comité voor de beursvennootschappen. - Paritair Comité voor de banken. - Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten. - Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. - Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen. - Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. - Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. - Paritair Comité voor de socio-culturele sector. - Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. - Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties. - Paritair Comité voor de vrije beroepen. - Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 27/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012203566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen sluiten, dat in werking treedt op 1 augustus 2012 wordt Mevr. Ingrid VANWANGHE, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van de hierna vermelde paritaire comités en paritaire subcomités : - Paritair Comité voor de steenbakkerij. - Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. - Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen. - Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Limburg en van Vlaams-Brabant. - Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten. - Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen. - Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers. - Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid. - Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder. - Paritair Comité voor het bont en kleinvel. - Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen. - Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk. - Paritair Subcomité voor de pelslooierijen. - Paritair Comité voor de casinobedienden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^