Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 oktober 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 24 september 2012 wordt de beslissing van 20 juni 2012 goedgekeurd, waarbij de algemene vergadering van de SCRL « Société intercommunale pour la Distribution du Gaz et de l'Electricité dans la

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012205660
pub.
10/10/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns sluiten wordt de beslissing van 20 juni 2012 goedgekeurd, waarbij de algemene vergadering van de SCRL « Société intercommunale pour la Distribution du Gaz et de l'Electricité dans la région de Mouscron (SIMOGEL) » de rekeningen 2011 van de intercommunale bekrachtigt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^