Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 maart 2013, is het verzoek tot associatie van Mevr. Knops, H., notaris ter standplaats Brussel , en van Mevr. Devleeschouwer, L., kandidaat-notaris, om de associatie « K(...) Mevr. Devleeschouwer, L. is aangest

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009157
pub.
02/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013024127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2009 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021040 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België sluiten, is het verzoek tot associatie van Mevr. Knops, H., notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het zesde kanton), en van Mevr. Devleeschouwer, L., kandidaat-notaris, om de associatie « Knops & Devleeschouwer », ter standplaats Brussel (grondgebied van het zesde kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Devleeschouwer, L. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het zesde kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^