Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 januari 2013 wordt de "SPRL Fisse Transport" vanaf 29 januari 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 4 februari 2013 wordt Bij ministerieel besluit

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013201509
pub.
15/03/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013003026 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Visé als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsu type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013200561 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200958 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij tijdelijk wordt afgeweken, ten gunste van de "Unité de Biologie du Comportement" van de Universiteit van Luik, van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet sluiten wordt de "SPRL Fisse Transport" vanaf 29 januari 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 04/02/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013035294 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2013 sluiten wordt de erkenning inzake geluidshinder, toegekend aan het studiebureau Serge Cornet, vanaf 9 juli 2013 voor vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de b type ministerieel besluit prom. 05/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201452 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2012 sluiten wordt de "GmbH Prolog Transport & Logistik" vanaf 5 februari 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 08/02/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Consultatieve Commissie, opgericht krachtens artikel 74 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen, en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen sluiten, dat in werking treedt op 8 januari 2013, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 12 juni 2009 tot erkenning van de "SAs Tibi" als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd.

Bij ministerieel besluit van 8 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 08/02/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Consultatieve Commissie, opgericht krachtens artikel 74 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen, en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen sluiten, dat in werking treedt op 8 februari 2013, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 12 juni 2009 tot erkenning van de "SAS Transports Mauffrey" als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2013 wordt de BVBA D.E.S.O.T.E.C. International van 12 februari 2013 tot 11 januari 2017 erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdorganisaties bedoeld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor je sluiten wordt de NV D.E.S.O.T.E.C. van 12 februari 2013 tot 11 januari 2017 erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2013 wordt de BV Westdijk Exceptioneel Transport vanaf 12 februari 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2013 wordt de" SCRL E.T.H." vanaf 12 februari 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2013 wordt de BV H.T.H. Transport vanaf 12 februari 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2013, dat in werking treedt op 12 februari 2013, wordt de bij ministerieel besluit van 19 augustus 2011 aan de heer Johnny Weibel verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2013, dat in werking treedt op 12 februari 2013, wordt de bij ministerieel besluit van 11 juli 2012 aan de NV Van Egdom Mariën en C° verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2013 wordt de BV CHR Vermeer Transport vanaf 12 februari 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2013 wordt de "SA Neptunia" vanaf 12 februari 2013 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2013 wordt de "GmbH Veolia Umweltservice Sonderabfall" vanaf 12 februari 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCb/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2013 wordt de NV Renotec vanaf 12 februari 2013 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten wordt de NV VAB-Fleet Services vanaf 18 februari 2013 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten wordt de "ASBL Droit et Devoir" vanaf 18 februari 2013 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten wordt de bij ministerieel besluit van 27 maart 2012 aan de" GmbH ORM Bergold Chemie" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten wordt de bij ministerieel besluit van 21 maart 2012 aan de "SCRL La" Ressourcerie de la Dyle verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten, dat in werking treedt op 18 februari 2013, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 25 januari 2010 gewijzigd waarbij de "GmbH Konsor Logistik" als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten wordt de NV Amacro vanaf 18 februari 2013 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten, dat in werking treedt op 18 februari 2013, wordt de bij ministerieel besluit van 16 juli 2012 aan de NV Transports Van Egdom verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten wordt de door de NV Romarco aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten, dat in werking treedt op 18 februari 2013, wordt de bij ministerieel besluit van 22 juni 2012 aan de "SPRL E.T.P.H." verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten wordt de "SCRL R.APP.EL" vanaf 18 februari 2013 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201649 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2013 sluiten wordt de door de "NV SIMS Recycling Solutions" aangevraagde erkenning als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^