Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 18 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Energie Bij ministerieel besluit van 8 maart 2012 wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « C+ » van de firma "Renson Ventilation SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 12/E001, tot 31 december 2012, op - alle component

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203543
pub.
18/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Energie Bij ministerieel besluit van 8 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012007118 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van maart-april 2012 sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « C+ » van de firma "Renson Ventilation SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 12/E001, tot 31 december 2012, op voorwaarde dat : - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de kanalen en de doorstroomopeningen, van het merk Renson zijn; - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem of om een collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid.

Bij ministerieel besluit van 19 april 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/3223/58 van 16 maart 1982 dat de veiligheidsinrichtingen vastlegt van de privé-overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 58 Gent-Eeklo, gelegen te Evergem, ter hoogte van de kilometerpaal 18 type ministerieel besluit prom. 19/04/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027134 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 18 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 19/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012011182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en hun plaatsvervangers, en de secretarissen van de erkenningsraden van auto-experts type ministerieel besluit prom. 19/04/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/04/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 39, baanvak Welkenraedt-Montzen, gelegen te Henri-Chapelle, ter hoogte van de kilometerpaal 3.894 type ministerieel besluit prom. 19/04/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 39, baanvak Welkenraedt-Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 0.195 type ministerieel besluit prom. 19/04/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027137 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 29 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « C+ EVO II » van de firma "Renson Ventilation SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 12/E005, tot 31 december 2012, op voorwaarde dat : - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de kanalen en de doorstroomopeningen, van het merk Renson zijn; - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem of om een collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203629 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool van Gentinnes ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027138 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 30 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203626 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Rixensart" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203624 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203627 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Waremme" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203632 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Beaumont" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203623 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool René Bouchat te Gesves ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012018246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « ComfoFan Opti-Air Smartzone » van de firma "SA Zehnder-J.E.StorkAir", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 12/E008, tot 31 december 2013, op voorwaarde dat : - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de kanalen en de doorstroomopeningen, van het merk Zehnder-J.E.; Storkair zijn; - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem of om een collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203629 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool van Gentinnes ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027138 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 30 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203626 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Rixensart" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203624 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203627 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Waremme" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203632 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Beaumont" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203623 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool René Bouchat te Gesves ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012018246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « C+ EVO II Smartzone CO2 » van de firma "Renson Ventilation SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 12/E011, tot 31 december 2012, op voorwaarde dat : - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de kanalen en de doorstroomopeningen, van het merk Renson zijn; - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem of om een collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid.

Bij ministerieel besluit van 21 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 april 2007 waarbij de in- en uitvoer van goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014312 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 285, baanvak Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy te Flémalle, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 4.811 type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014310 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting nr. 26A, die het havengebied van Brussel verbindt met de spoorbundel C van Schaarbeek-Vorming, gelegen te Brussel, op een afstand van 47 meter type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014311 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 285, baanvak Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy, gelegen te Flémalle, ter hoogte van de kilometerpaal 3.086 type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014313 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 285, baanvak Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy te Engis, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 7.240 type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027140 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 31 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014314 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 285, baanvak Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy te Engis, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 8.795 sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « C-Hygro » van de firma "Soler & Palau SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 12/E009, tot 31 december 2012, op voorwaarde dat : - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de luchtinlaten, de kanalen en de doorstroomopeningen, van het merk Soler & Palau zijn; - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem of om een collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid.

Bij ministerieel besluit van 19 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012018436 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2011 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 72 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 73 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012014504 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klassen 1 en 7 over de weg vervoeren sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « Bemal A + » van de firma "SA Schiedel-Bemal", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 12/E013, tot 31 december 2013, op voorwaarde dat : - de vraaggestuurde afvoeropeningen van het ventilatiesysteem en de afvoerkanalen van het merk Bemal zijn; - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem, om een collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid of om een collectieve woningbouw met een gemeenschappelijk ventilatiesysteem, op voorwaarde dat : • de kanalen aan de vereisten en aanbevelingen van norm NBN D50-001 voldoen, in het bijzonder aan de vereisten en aanbevelingen van bijlage II van de norm; • de kanalen van de hoogst gelegen vloer van het gebouw op het gemeenschappelijk kanaal niet aangesloten zijn, maar als ze boven het dak rechtstreeks uitmonden.

Bij ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 26/11/2013 numac 2013206167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 03/05/2013 numac 2013202469 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003373 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2012, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor onroerende goederen » gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013035074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de begeleiding van kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2013 sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan de warmtepomp « ROBUR PRO/E3 series » van de firma "CoolingWays", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 12/E012, tot 31 december 2013, op voorwaarde dat : - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw, een collectieve woningbouw of een utilitair gebouw.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013027154 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « C-Hydro (enkele flux) » van de firma "Aldes SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 13/E016, tot 31 december 2014, op voorwaarde dat : - alle componenten van het ventilatiesysteem, de roosters behalve de kanalen en de doorstroomopeningen, van het merk Aldes zijn; - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem of om een collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013027154 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « C+ EVO II » van de firma "Renson Ventilation SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 13/E005, tot 31 december 2014, op voorwaarde dat : - elk vochtig gebied aangesloten is op de afzuigventilator door middel van een afzonderlijk afzuigkanaal; - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de kanalen en de doorstroomopeningen, van het merk Renson zijn; - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem of om een collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid of om een collectieve woningbouw met een gemeenschappelijk ventilatiesysteem of om een collectieve bewoning met een gemeenschappelijk ventilatiesysteem.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013027154 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « C+ EVO II Smartzone CO2 » van de firma "Renson Ventilation SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 13/E011, tot 31 december 2014, op voorwaarde dat : - elk vochtig gebied aangesloten is op de afzuigventilator door middel van een afzonderlijk afzuigkanaal; - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de kanalen en de doorstroomopeningen, van het merk Renson zijn; - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem of om een collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid of om een collectieve woningbouw met een gemeenschappelijk ventilatiesysteem of om een collectieve bewoning met een gemeenschappelijk ventilatiesysteem. Bij gebruik van een inzamelsysteem (configuratie 1), maken alle slaapkamers die op de XXX aangesloten zijn, deel uit van dezelfde woongelegenheid.

Bij ministerieel besluit van 29 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013011284 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende regeling van het landen en het opstijgen van helikopters buiten de luchtvaartterreinen type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 27/08/2013 numac 2013027158 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013011278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 78 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan de ventilatiesystemen « GLC-FO » van de "SPRL Thermelec", zoals beschreven in de afdeling « Beschrijving van het ventilatiesysteem » van ATG-E 12/E014, tot 31 december 2013, op voorwaarde dat : - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de aanvoerroosters, de kanalen en de openingen, van het merk Thermelec zijn; - alle componenten van het ventilatiesysteem en het geïnstalleerde ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen; - het gaat om een individuele woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem of om een collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^