Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 7 mei 2013 wordt de aan "JNC Agence wallonne du Paysage" toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 14 m Bij ministerieel

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203849
pub.
04/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 7 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013035470 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 4 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013027122 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 27 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013203019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren sluiten wordt de aan "JNC Agence wallonne du Paysage" toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 14 mei 2013 voor vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de beek van Muno dat door bossen onder bosregeling stroomt type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031418 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van een bestek tot regeling van het gebruik van aanduidingen die verwijzen naar de biologische productiemethode in de grootkeukensector type ministerieel besluit prom. 13/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203269 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de rivier Hoyoux dat door bossen onder bosregeling stroomt sluiten wordt de heer Jean-Denis Schul met ingang van 15 mei 2013 voor een termijn van vier jaar erkend voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/05/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap sluiten wordt de aan "ABR SC Architecture et Environnement" toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 17 mei 2013 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^