Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hernieuwing. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 16 september 2013 tot hernieuwing en wijziging van de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controle De Clipp

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013205147
pub.
19/09/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Hernieuwing. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 16 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013003237 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013022507 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van sluiten tot hernieuwing en wijziging van de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde werd de volgende arts op de lijst ingeschreven van artsen-scheidsrechters De Clippel Marc, 3400 Landen Einddatum : 17 maart 2018 Territoriale bevoegdheid : provincies Vlaams-Brabant en Limburg.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^