Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 1 juli 2013 wordt het laboratorium Eurofins Analytico vanaf 22 april 2013 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2013 wordt het laborator Bij ministeriee

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013205852
pub.
05/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 1 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013035546 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nat sluiten wordt het laboratorium Eurofins Analytico vanaf 22 april 2013 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval.

Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011424 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2012 sluiten wordt het laboratorium Lareco vanaf 19 juni 2013 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelin type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 sluiten wordt de heer Serge Claus vanaf 26 augustus 2013 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de hoge raden van de Hogescholen sluiten wordt de op 29 april 2013 door de BVBA Irco aangevraagde hernieuwing en verlenging van de erkenning als auteur van milieueffectenonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten toegekend tot 22 december 2018 : - 3. "Mijnen en steengroeven"; - 4. "Industriële processen inzake energie"; - 5. "Industrieprocessen inzake stoffenverwerking"; - 6. "Afvalbeheer"; - 7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)"; - 8. "Vergunningen voor landbouwexploitatie".

Bij ministerieel besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de hoge raden van de Hogescholen sluiten, wordt de NV Galloo Logistics vanaf 26 september 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de hoge raden van de Hogescholen sluiten, wordt de NV Transport Vanschoonbeek vanaf 26 september 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de hoge raden van de Hogescholen sluiten, wordt de NV Vanschoonbeek T.T. vanaf 26 september 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de hoge raden van de Hogescholen sluiten, wordt het O.C.M.W. van Charleroi (bedrijf voor vorming door arbeid Trans'Form) vanaf 26 september 2013 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de hoge raden van de Hogescholen sluiten, wordt de VZW "Oxfam Solidarité" vanaf 26 september 2013 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de hoge raden van de Hogescholen sluiten, wordt de NV Battery Supplies vanaf 26 september 2013 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de hoge raden van de Hogescholen sluiten, wordt de erkenning inzake geluidshinder, toegekend aan het studiebureau "Aurea Acoustics", vanaf 13 november 2013 voor vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 30 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013009452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2012 houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 30/09/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014035055 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake ste sluiten, wordt de door de BVBA "Fourneau & Zoon" aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 30 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013009452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2012 houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 30/09/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014035055 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake ste sluiten, wordt de NV "Fourneau & Nachtergaele" vanaf 30 september 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^