Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 november 2013, dat op 5 november 2013 in werking treedt, wordt de aan de BVBA Ronic verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken. Bij ministerieel b Bij ministeriee

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013206758
pub.
13/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten, dat op 5 november 2013 in werking treedt, wordt de aan de BVBA Ronic verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten, wordt de "SAS Transports TIBI" met ingang van 5 november 2013 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten, wordt de CVBA "Hygea" met ingang van 5 november 2013 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten, wordt de NV "Power Installation" met ingang van 5 november 2013 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten, dat in werking treedt op 5 november 2013, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 18 juni 2012 gewijzigd, waarbij de "BV International Transportbedrijf Jan Dohmen" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten, dat in werking treedt op 5 november 2013, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 gewijzigd waarbij de "SAS CL Nord" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten, dat in werking treedt op 5 november 2013, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 11 maart 2013 gewijzigd, waarbij de "BV Van Dijk Containers" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten, dat in werking treedt op 5 november 2013, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 31 augustus 2010 gewijzigd, waarbij de "SA Hainaut Transport & Trading" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten, dat in werking treedt op 5 november 2013, wordt artikel 19, § 1, van het ministerieel besluit van 27 juli 2011 gewijzigd, waarbij de BVBA "Rousseau & Fils" erkend werd als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten, dat in werking treedt op 5 november 2013, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 23 juli 2010 gewijzigd, waarbij de NV "Magasins généraux d'Epinal" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten, dat in werking treedt op 6 november 2013, wordt artikel 19, § 1, van het ministerieel besluit van 18 februari 2013 gewijzigd, waarbij de NV "Société belge de Maintenance industrielle" erkend werd als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten wordt de BVBA Procars vanaf 6 november 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten wordt de NV "Stadsbader Route" met ingang van 6 november 2013 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten wordt de NV Ets Dubail vanaf 6 november 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 06/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013206210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten wordt de "SAS S.T.T.I." vanaf 6 november 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003401 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voo type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 2002 tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake de uitvoering van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door n sluiten, dat in werking treedt op 18 november 2013, wordt de door de "BV Koning en Drenth" aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003401 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voo type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 2002 tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake de uitvoering van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door n sluiten wordt de BV "Ecoservice Europe" met ingang van 18 november 2013 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003401 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voo type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 2002 tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake de uitvoering van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door n sluiten wordt de "SARL Transports Loir Laurent" vanaf 18 november 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^