Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 april 2014

Aanstelling in het hoger ambt Bij ministerieel besluit van 17 maart 2014 : - wordt een einde gesteld aan de aanstelling van hoofdcommissaris van politie François FARCY in het hoger ambt van directeur-generaal van de gerechtelijke politie op 1 - wordt h

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000278
pub.
11/04/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Aanstelling in het hoger ambt Bij ministerieel besluit van 17 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de oftalmologie type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. Hulp voor het Medisch Onderzoek "André Vésale", voor de organisatie van een reeks conferenties "Les midis de Vésale" type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Laboratoire d'Anthropologie Prospective , voor de organisatie van een colloquium « Entre errance et silence : regard croisé atour de la souffrance psychique d'origine sociale » type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035407 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen sluiten : - wordt een einde gesteld aan de aanstelling van hoofdcommissaris van politie François FARCY in het hoger ambt van directeur-generaal van de gerechtelijke politie op 16 januari 2014; - wordt hoofdcommissaris van politie Claude FONTAINE aangesteld in het hoger ambt van directeur-generaal van de gerechtelijke politie met ingang van 17 januari 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^