Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2015 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit 1. Arti

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000888
pub.
05/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2015 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 9 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken sluiten. 1. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 1. Bedrag van de erelonen voor de tolken in 2015 : Eenenveertig euro en zevenentwintig eurocent (41,27 euro), voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier (bedragen exclusief btw).

Nadien : ereloon per schijf van één kwartier à rato van drieëndertig euro en veertig eurocent (33,40 euro) per uur (zonder plafond) (bedragen exclusief btw). 2. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 2, § 1 en § 2. Bedrag van de erelonen van de vertalers in 2015 : Zestien euro en elf eurocent (16,11 euro) per handgeschreven bladzijde en vierentwintig euro en zesenzeventig eurocent (24,76 euro) per getypte bladzijde (bedragen exclusief btw).

Ongeacht het aantal te vertalen of vertaalde regels : steeds een minimale vergoeding van zestien euro en elf eurocent (16,11 euro) en vierentwintig euro en zesenzeventig eurocent (24,76 euro) naargelang het een handgeschreven of getypte vertaling betreft. 3. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 3. Bedrag van de vervoersonkosten in 2015 : Zesenveertig eurocent (0,46 euro) per kilometer, ongeacht het aantal prestaties per dag, met een plafond van 100 km heen en terug (bedragen exclusief btw).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^