Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 februari 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij ministerieel besluit van 30 januari 2014 wordt aangewezen in de klasse A5, met de titel van Adv(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009068
pub.
17/02/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij ministerieel besluit van 30 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de vierdagenweek met of zonder premie voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 30/01/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014202322 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beperkte technische wijzigingen aan het ministerieel besluit van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels type ministerieel besluit prom. 30/01/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de vierdagenweek met of zonder premie voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling sluiten wordt aangewezen in de klasse A5, met de titel van Adviseur-generaal penitentiaire instelling-Inrichtingshoofd, vakrichting "Algemeen beheer" bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 november 2013 voor een termijn van vijf jaar : - de heer Marc BRISY, geboren op 9 november 1962 te Luik, Adviseur general-directeur van gevangenis, Franstalig taalkader, vakrichting "Algemeen beheer";

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^