Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 24 februari 2014 wordt op datum van 31 maart 2014 een einde gesteld aan de dienstvrijstelling toegekend aan de heer Stéphane DE LOECKER bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 voor Het be

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015064
pub.
08/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Personeel. - Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035244 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de bemiddeling in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014035365 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035243 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot het cliëntoverleg in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 sluiten wordt op datum van 31 maart 2014 een einde gesteld aan de dienstvrijstelling toegekend aan de heer Stéphane DE LOECKER bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 voor het uitoefenen van een internationale opdracht bij de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^