Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - De Kanselarijcarrière. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 24 februari 2014 wordt, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar ambt van stagiaire van de Kanselarijcarrière, aan Mevr. Fien BUNDERVOET, met ingang van 30 apri

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015065
pub.
08/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Personeel. - De Kanselarijcarrière. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.943 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 56.887 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1bis op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 50.986 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.063 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Saint-Ghislain, ter hoogte van de kilometerpaal 55.810 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014031220 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 sluiten wordt, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar ambt van stagiaire van de Kanselarijcarrière, aan Mevr. Fien BUNDERVOET, met ingang van 30 april 2014 `s avonds.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^