Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 20 december 2013 wordt de heer Vincent HELBO, attaché , met ingang van 1 januari 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in het Franse taalkader, in de betrekking van (...) Een b

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2014018024
pub.
27/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036183 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten sluiten wordt de heer Vincent HELBO, attaché (A2), met ingang van 1 januari 2014, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in het Franse taalkader, in de betrekking van Adviseur dierenarts - Coördinator voor de Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de dierlijke producten van DG Controlebeleid bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en draagt de titel van adviseur.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de 60 dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^